"معرفی کتاب "

برای بسیاری از ما پیش آمده است که ذهنمان از جاهایی سر در می آورد که اصلا دلمان نمیخواهد آن جا باشیم . یکی از ویژگیهای افکار،خود آیند بودن آنهاست که همین امر باعث می شود بلافاصله در احساساتی نظیر ترس، بی پناهی، بی ارزشی وخطر غوطه ور شویم. ما طوری به افکارمان چسبیده ایم و با آنها ارتباط داریم که به نظرمان واقعی می آیند و ما را به انجام کارهایی سوق می دهند که ارمغانی جز درد و رنج برایمان به دنبال ندارد .

کتاب رهایی از زندان ذهن مشتمل بر 50 قسمت به شما یاد می دهد که چگونه به ذهنتان اجازه بدهید تا به هر جایی می خواهد ،برود،ولی آن را خیلی جدی نگیرید .

این کتاب نوشته ماتیو مک کی و کاترین سوتکر که توسط دکتر زهرا اندوز و دکتر حسن حمید پور ترجمه شده است .

در این وبلاگ قسمتهایی از این کتاب را منتشر خواهم کرد .