روانشناسی بالینی

clinical psychology

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

اختلال شخصیت هیجانی - نمایشی یا هیستریانیک


چنانکه از نام آن پیداست Histrionic Personality Disorder به اختصار HPD مشخصه اصلی چنین شخصیتی، رفتارهای نمایشی و هیجانی برای جلب توجه دیگران است (خصوصاً از نظر ظاهری). اگرچه تقریباً تمامی افراد طبیعی از مورد توجه و تحسین دیگران قرار گرفتن خشنود و خرسند می شوند (انرژی مثبتی برای اعتماد به نفس و حرمت نفس) ولی در فرد هیستریک این موضوع قسمت اعظم وجود درونی فرد را اشغال کرده و به طور وسواس گونه بدنبال آن است و می خواهد مرکز جلب توجه باشد (چه خوب و چه بد) و از انجام هیچکاری برای بدست آوردن چنین توجهی دریغ نمی کند.
ادامه مطلب...
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
balini

فرمول ساده جلوگیری از سوء تفاهم در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی

"دیوید برلو" نگاه جالبی به موضوع دارد. از دیدگاه او کلمات به تنهایی معنایی ندارند، معنا در درون انسان هاست. مانند این که زن خوشبختی را چیزی می داند و شوهرش معنای دیگری از آن دارد.

فرمول ساده جلوگیری از سوء تفاهم در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی
ادامه مطلب...
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
balini

اختلال شخصیت شکاک (PPD)

اگرچه این افراد همیشه دلایلی برای توجیه شک و بدبینی خود دارند ولی مشکل ذهن آنها تفسیر غیرمنطقی و نامتناسب آنها است

اختلال شخصیت شکاک (PPD)
وجه مشخصه شخصیت شکاک Paranoid Personality Disorder باختصار PPD حالت بدبین و شک نسبتاً پایدار و خصومت نسبت به دیگران است. پس زمینه ی ضمیر ناخودآگاه این افراد قابل اعتماد نبودن دیگران با قصد سودجویی یا صدمه رساندن به او و عدم کفایت خود است و فرد برای مقابله با چنین نگرانی و ترس پناه به یک سری مکانیسم های دفاعی نامناسب و ناخودآگاه می برد که خود را به صورت شکاکی، حساسیت، اجتناب از نزدیک شدن به دیگران، حالت تدافعی گرفتن، خودبزرگ بینی یا خودمحوری، کینه توزی، لجاجت، انعطاف ناپذیری و ستیزه جویی نشان می دهد.
ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
balini

علل و درمان کمرویی،خجالت و اضطراب اجتماعی در کودکان

بسیاری از مشکلات فردی، اجتماعی و روانی افراد ریشه در دوران کودکی دارد و گوشه گیری و انزوای کودک را بایستی علامتی جدی گرفت و بدرستی علت آن را شناخت و باآن برخورد نمود.

علل و درمان کمرویی،خجالت و اضطراب اجتماعی در کودکان
گوشه گیری، انزوا و تنهایی
از نظر تعریف به حالت نسبتاً پایداری که کودک در بیشتراوقات به تنهایی بازی کند ( در جمع هم بازیها و هم سالان ) گوشه گیری اجتماعی ( social withdrawal ) گفته می شود.
عمده شخصیت افراد در 8 سال اولد تولد شکل می گیرد. در 2 تا 3 سال اول تولد پدر و مادر ( کلاً خانواده ) پایه های آن را پی ریزی می کنند و عمده بقیه آناز طریق تعامل و بازی با همسالان شکل می گیرد. در واقع، کودک فقط از طریق بازی و رابطه با همبازی ودوستان است که خود را به طور کامل می شناسد، عواطفش بدرستی شکل می گیرد و الگوی روابط بین فردی و اجتماعی را می آموزد و بسیاری از مشکلات فردی، اجتماعی و روانی افراد ریشه در این دوران کودکی دارد وگوشه گیری و انزوای کودک را بایستی علامتی جدی گرفت و بدرستی علت آن را شناخت و باآن برخورد نمود.
علاوه بر کمرویی، چند نوع دیگر گوشه گیری نیز وجود دارد که از نظر زمینه روانی وعواقب با هم کمی متفاوت هستند. در شمای 3 3 انواع گوشه گیری در سنین مختلف و عوامل دخیل نشان داده شده اند.
ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
balini