وظیفه درمانگر در گشتالت درمانی

دانلود متن با فورمت word

.

وظیفه درمانگر این  است که به مراجع کمک کند  تا برموانعی که جلوی آگاهی او را گرفته غلبه کند .

در رواندرمانی درمانگر علاوه بر تاکید روی محتوای گفتاری مراجع به حرکات و سکنات و رفتارغیر کلامی وی نیز توجه دارد .

در گشتالت درمانی رواندرمانگر مراجع را در وضعیت تعارضی قرار می دهد تا مراجع خود  راه حل خاص خود را بیابد و استعداد های خاص خود را رشد دهد.

حالا و اینجا از جمله موضوعاتی است که در گشتالت درمانی دارای اهمیت خاصی است

 باید در حال و اینجا زندگی کرد و شامل آن چیزی میشود که ما از آن آگاه هستیم .

پرلز گشتالت را گرایش مشترک نوع بشر بسوی تمامیت و کامل کردن خویش کمال گرائی می خواند و هر چه گشتالت یعنی کمال گرائی را منع کند به وضعیت ناتمامی می انجامد که زیان آور است و باعث ناسازگاری است .

یکی از راههایی که فرد می تواند به اجزاء از هم پاشیده خویش آگاهی یابد تکنیک صندلی خالی است  ( Empty chair  ) مراجع  فرد  یا شیء  یا عضو مورد نظر را در صندلی روبرو تصور می کند و با این چیز خیالی صحبت می کند و آن چیزی را که در ذهن دارد با او در میان می گذارد .

تکنیک هایی که در گشتالت درمانی بکار گرفته می شود :

1-       افزایش آگاهی : به فرد کمک میشود آنچه را در این زمان احساس می کند بیان کند.

2-       بکار بردن ضمیر شخصی من : بخاطر اینکه تجربیات خویش را جزای از خود احساس کند .

3-       جملات خبری بجای جملات سئوالی ، که خود را بیان کند.

4-       بکار بردن لغت نمی خواهم بجای لغت نمی دانم برای پذیرفتن مسئولیت و غالب آمدن بر ترس خویش .

5-       پرسش از چگونگی و چه خبر بجای چرائی رفتار بخاطر تجربه و حس کردن رفتار خویش .

6-       تشریک مساعی کردن در پیش بینی و اظهار نظر ها بصورت بیان کردن نظرات خود با جملات ؛به نظر من ، فکر می کنم ...

7-       گذشته را به حال آوردن برای دریافتن وضعیت فعلی رفتار.

8-       بیان تنفر ها و قدردانی ها .

9-       تاکید درمانگر به رفتار ظاهری مراجع .                             (حمیدرضا شهبازپور)


...... جهت رویت کل متن  از لینک بالای صفحه دانلود کنید


ارسال شده توسط آقای قربانی