با توجه به اینکه اغلب دوستان در مرحله نگارش پروپزال و پایان نامه هستند و نیازمند به مقالات علمی معتبر، لذا روش استفاده از یکی از سایتهای معتبر علمی در زیر توضیح داده می شود .

مرحله 1 جستجوی موضوع در سایت sciencedirect   

مرحله 2 استفاده از سایت freepapers   جهت دانلود رایگان مقالات پیدا شده در سایت sciencedirect .


لینک سایت freepapers

لینک سایت sciencedirect