امروزه آزمونهای روانی به عنوان ابزار مهمی برای سنجش هوش، استعداد های خاص، پیشرفت تحصیلی، صفات شخصیت و همچنین تشخیص اختلالها و ناهنجاریهای روانی و شخصیتی در مدارس، ادارات، دانشگاه ها و همچنین مراکز درمانی همراه با سایر روش های شناخت رفتار به کار گرفته می شود .

نباید از آزمونها انتظار معجزه داشت ، آزمونها فقط ابزاری هستند که میتوانند در کنار سایر روشها به شناخت بیشتر کمک کند . در ادامه آزمایشگاه روانشناسی برگرفته از سایت مرکز مشاوره دانشگاه تهران جهت رویت آورده شده است .

ادامه