با سلام 

فایل تکلیف عملی درس رفتار درمانی (cbt ) دکتر صارمی پیوست می باشد . لینک دانلود .