بعضی مواقع که ثروت - مقام - شهرت - شهوت و .... جلوی چشمون را می گیره و به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنیم!!

فقط همون چیزی را می بینیم که فعلا دلمون می خواد....

به بعلاوه وسط تصویر زیر خیره شوید