صعود به قله 8800 متری اورست به طور میانگین 2 ماه و 11 روز طول می کشد اما سقوط از آن تنها 19 ثانیه وقت لازم دارد!